výročná správa 2015

Aj na tieto akcie sa použili 2% z Vašich daní v rámci činnosti OZ Lucerna v roku 2015


1.Knižné burzy s 1000- kou nových kníh sa uskutočnili v termínoch 15, 26, júna a  od

24.11.2015 do 2.12.2015 na Nám. Sv. Štefana č. 5 v Tvrdošovciach. Každý záujemca si

mohol od nás odniesť knihy rôznych žánrov podľa svojho výberu.


2. MDD

Dňa 10.4.2015 sme pre našich školákov usporiadali futbalový turnaj Gyurekov pohár.              

Poradie mužstiev

1.ZŠ K. Szemerényiho Tvrdošovce,

2.ZŠ Palárikovo,

3.ZŠ Dvory nad Žitavou,

4.ZŠ J. A. Komenského Tvrdošovce3.Výstavy- prednášky.                                                                                                                 

Od 18. do 25.4.2015. sa na prízemí Obecného domu Pri 70. výročí ukončenia 2. svetovej s

OZ Za troma mostami Nové Zámky, uskutočnila výstava o bombardovaní Nových Zámkov a

jeho okolia. Na celkovej výstavnej ploche 12 metrov štvorcových bolo 423 fotografií a

dokumentov, ktoré podrobne priblížili priebeh týchto udalostí. Súčasťou podujatia bola aj

pútavá prednáška Ing. Františka Daniela na túto tému. Zároveň boli prezentované informácie

o priebehu udalostí na konci 2. svetovej vojny aj v Tvrdošovciach, údaje o vojnových

škodách a padlých a zabitých tvrdošovčanoch, ako aj vznik, história a súčasnosť pamätníka

obetí 1. a 2. svetovej vojny v obci.

Akcii predchádzala týždeň trvajúca výstava v priestoroch našej základnej školy a tri

prednášky na tému holokaustu (Doc. Ing. Tomáš Lang, PhD), bombardovania Nových

Zámkov (Ing. František Daniel) a konca vojny v obci (Ing. František Buda).

Výstava bola odprezentovaná aj na výročnej členskej schôdzi ZO ZŤP.

4. Poznávacie výlety                                                                                                                           

29. mája 2015 sme boli s členmi našej ZO ZŤP po stopách nášho rodáka Alexandra Wintera v

Balneologickom múzeu v Piešťanoch a na prehliadke vláčikom po kúpeľnom mestečku.

Individuálnu časť výletu niekto zasvätil prvému tohtoročnému kúpaniu na kúpalisku Eva, iný

zase dobrej kávičke na prehliadke pešej zóny mesta.                                                                   

Dňa 11. októbra 2015 sme boli s členmi našej ZO ZŤP na našom tradičnom zájazde na 469.

trhoch Simona a Júdu v Štúrove. Najprv sme však navštívili v Ostrihome pútavú expozíciu

hradného múzea s jej klenotmi. Okrem rekonštrukcie arpádovského kráľovského hradu a

jedinej zachovanej románskej siene v Maďarsku, sú tu k videniu aj senzačné fragmenty

doteraz málo známej fresky Sandra Botticelliho (jediné v strednej Európe)!!!


5. Rybárske preteky a strelecká súťaž                                                                                      

Dňa 15. 6. 2015 sme pri príležitosti MDD usporiadali už štvrté bezplatné rybárske preteky pre

deti do 16. rokov na jazere Bara - tó. V rámci sprievodného programu si deti zasúťažili a

zastrieľaliť aj zo vzduchovej pištole. Pre veľkú horúčavu sme museli preteky ukončiť o

hodinu skôr, ale vďaka našim sponzorom ani jeden z 19. pretekárov neodišiel domov bez

ceny. Na pretekoch prekvapivo dominovali naše dievčatá! Celkovou víťazkou rybárskych

pretekov sa stala Sofia Ludašová a strelecké preteky vyhrala v treťom kole a tým poriadne

zahanbila všetkých chlapcov Bernadett Baloghová.6.Móder Cup 2015

Dňa 27.6.2015 sa uskutočnil na futbalovom štadióne Juraja Szikoru v Tvrdošovciach už 6.

ročník futbalového turnaja bratov Móderovcov, Móder Cup 2015. Vďaka podpore partnerov a

sponzorov turnaja bolo za prítomnosti pani Kataríny Móderovej a Ing. Petra Kováča-predsedu

ObFZ Nové Zámky medzi mladých športovcov rozdelených celkom 24 ocenení a cien.

Účasťou až 8 mužstiev starších žiakov, sa turnaj zaradil medzi významné mládežnícke

športové podujatia nášho regiónu.Zároveň v rámci projektu OZ Lucerna Tvrdošovce “Poďme

spolu zachraňovať knihy! - Zober si a čítaj knihy zadarmo!” si záujemcovia mohli počas

celého dňa vybrať z nášho mobilného knižného miesta aj zaujímavé knihy a publikácie so

športovou tematikou.                                                                                                                

Konečné poradie mužstiev:1 MŠO Štúrovo, 2 Slovan Bánov,3 Výber ObFZ Nové Zámky, 4.

FC Strekov, 5 FC Scatman Nové Zámky,6 TJ Michal nad Žitavou, 7 ŠK Tvrdošovce, 8 SDM

Dominik Nové Zámky.7.Brigáda na cintoríne

Členovia združenia vykonali v dňoch  24.7. 2014 brigádu, na ktorej opravili poškodený plot

namaľovali bránu a vyčistili celý areál jedného z našich cintorínov.8.Kultúrne podujatia k 15. výročiu vzniku OZ Lucerna

OZ Lucerna 25.10. 2015 v Obecnom dome na prízemí predstavilo výstavu dvoch nadaných

fotografov Františka Tótha a Tea Solara, ktorá trvala do konca novembra. Dňa 26. 10. 2015

bola na prízemí Obecného domu otvorená výstava o činnosti OZ Lucerna za 15 rokov jej

existencie a po otvorení výstavy nasledoval skvelý estrádny program ZO Csemadoku z Rece.

Všetci účinkujúci boli odmenený veľkým potleskom publika.

Pri príležitosti nášho výročia sme ako prekvapenie nechali zhotoviť kalendáriky pre rok 2016

a magnetku s vyobrazením obce, ktoré boli rozdané účastníkom podujatia a sponzorom-

podporovateľom nášho OZ.9.Kniha

S finančným príspevkom OZ Lucerna uzrela svetlo aj nová publikácia Židia v Nitrianskej

župe – Šuriansky rabinát. Kniha vo formáte A4 na svojich 275 stranách okrem iných

komplexne predstavuje demografický vývoj, zatiaľ neprebádané školstvo 19. storočia,

synagógy, modlitebne, náboženskú organizáciu, zabudnuté hroby vojakov a život v župe. V

knihe je zvlášť vyzdvihnuté školstvo aj priebeh holokaustu v Tvrdošovciach s doposiaľ

nepublikovaným rozhovorom autora s našim rodákom pod názvom: "Sedem životov Ernő

Schőnbergera–útek pred smrťou." Kniha bola uvedená dňa 5.11. 2015 v synagóge v

Šuranoch.

Finančná podpora

VĎAKA PODPORE SPONZOROV SÚ VŠETKY ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE AKCIE              

OZ LUCERNA (s výnimkou výletov) PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ BEZPLATNÉ!

V roku 2015 OZ LUCERNA finančne podporilo vzdelávanie našej mládeže v celkovej výške

390 Eur pre jednu rodinu a MŠ na Hlbokej ulici. Peňažné dary boli poskytnuté na zakúpenie

ich športového výstroja a úhradu vystúpenia pre škôlkárov. Naše podujatia v tomto roku

podporili a touto cestou OZ Lucerna zvlášť ďakuje, samospráve obce Tvrdošovce,

Nitrianskemu samosprávnemu kraju, PD Tvrdošovce, firmám, Some Juh sro., Makostav sro.,

Stabil sro., reštaurácii Kelly, kaviarni Rozálka a ObFZ Nové Zámky. Za nezištnú pomoc a

podporu naše poďakovanie tak isto patrí pani Ing. Rozálii Szabovej, pánom Františkovi

Tóthovi, Františkovi Újheyimu, firme Grafity sro., rybárskym potrebám Kárpáty a stávkovej

kancelárii Mészáros.

 

Pre rok 2016 plánujeme:

1. Bezplatné knižné burzy s novými knihami

2.Oprava a inštalácia poškodenej informačnej tabule - 20.2.2016           

3.Žiacky futbalový turnaj Gyurekov pohár - 8.4.2016

4.Dve celodenné turistické podujatia - 14.5. a 17.9.2016                                                                                                                          

5.Rybárske preteky a strelecká súťaž - 11.6. 2016 na jazere Bara - tó.

6.Siedmy ročník Móder Cup 2016 - 18.6.2016

7. Poznávací výlet Ostrihom  - 9.10.2016                                                                                                                    

8.Medzinárodná výstava tvrdošovských umelcov.

9.Výstavu a prednášku k téme vysídlenia a presídlenia obyvateľov obce

10.Brigáda na cintoríne