výročná správa 2013

Z činnosti OZ Lucerna v roku 2013

 1.Telefónny zoznam

 V mesiaci február sme predstavili najdôležitejšie telefónne čísla okresu Nové Zámky a obce Tvrdošovce. Telefónny zoznam na svojich 34 stranách v abecednom poradí sumarizuje všetky aktuálne telefónne čísla inštitúcií, organizácií, obchodov, vrátane remeselníkov, živnostníkov a podnikateľov, ktorí v obci pôsobia, alebo tu majú svoje sídlo. Brožúrku sme  uviedli s ambíciou nadviazať na predchádzajúce úspešné telefónne zoznamy, aktuálne a  lepšie informovať našu verejnosť a pritom propagovať miestnu ekonomiku.

2. Rybárske preteky

Druhý ročník bezplatných detských rybárskych pretekov na jazere Bara tó a branný pretek pre deti s našimi skautmi sme realizovali dňa 25.5.2013. Okrem výborných šišiek z reštaurácie Kelly čakali na súťažiacich aj hodnotné ceny.

 

  

 

 

 

Móder cup                                                                                                                             

Pod záštitou predsedu ObFZ Nové Zámky, pána Vojtecha Brokeša sme zorganizovali v poradí už 4. ročník mládežníckeho futbalového turnaja Móder Cup 2013. V rámci turnaja sa prvý krát uskutočnila pre verejnosť dňa 5.7.2013 súťaž v kopaní jedenástok, ktorého víťazmi sa stali Dávid Szikora a Dávid Császár.  Samotný turnaj sa uskutočnil v sobotu, dňa 6.7.2013 za účasti mužstiev zo Štúrova, Nových Zámkov Tvrdošoviec, výberov ObFZ Komárno, Nové Zámky a ŠK Neded. Vďaka podpore partnerov a sponzorov turnaja bolo mladým športovcom odovzdaných spolu 21 ocenení a cien. Svojou účasťou nás aj tento rok poctila pani Katarína Móderová a pán Jozef Móder. Tento rok bolo možné po prvý krát si prezrieť aj kompletnú medailovú sadu Ladislava Módera a pán Jozef Móder venoval nášmu turnaju svoj reprezentačný dres s podpisom. Naopak mi sme pripravili a predstavili  a to aj pri príležitosti 90.výročia vzniku športového klubu svoju novú športovú publikáciu, špeciálnu športovú zástavku, plagát a propagačný panel turnaja.                                                                                                      Okrem uvedených cien a ocenení OZ Lucerna podporilo činnosť mládežníckeho futbalu v obci darovaním 6 ks futbalových lôpt a poukážkami na nákup kopačiek pre našu futbalovú mlaď. Po ukončení turnaja sa už tretí krát uskutočnilo aj stretnutie športových veteránov obce. Na neformálne stretnutie bolo pozvaných s prihliadnutím k oslavám 90. výročia založenia ŠK 25 osobností, ktorí obdržali pamätný list, športový builten a pamätnú športovú zástavku športového klubu a OZ Lucerna.Spomedzi pozvaných hostí boli potom ocenený cenou OZ Lucerna „Športový veterán 2013“ 

Jozef Vass – za dlhoročnú futbalovú hráčsku, trénerskú a obetavú funkcionársku činnosť v prospech ŠK,

Anton Szpevák -za dlhoročnú hráčsku futbalovú a stolnotenisovú činnosť a znovuobnovenie stolnotenisového oddielu ŠK, 

Štefan Gyurek – prvý reprezentant a 1. ligový futbalista obce za vzornú reprezentáciu  a obetavú a úspešnú trénerskú prácu v prospech ŠK

 

  

    

 

4. Výlet

Pre veľký záujem sme dňa 13.10.2013 organizovali s dvomi autobusmi celodenný zájazd do Ostrihomu a Štúrova. Po prehliadke klenotnice arcibiskupstva sa záujemcovia mohli zúčastniť na nedeľňajšej sv. omši v Ostrihomskej bazilike a  následne sme navštívili aj  tradičný Štúrovský jarmok Šimona a Júdu. 

 

Čítaj knihy zadarmo

OZ Lucerna v spolupráci s OZ Domov použitých kníh sprostredkovalo v dňoch
26. - 27.10.2013 v Obecnom dome pre všetkých priateľov dobrej a zaujímavej
knihy stretnutie s 3000 knihami všetkých žánrov. Druhou zastávkou bezplatnej knižnej burzy bolo od 14. 11.2012 Gymnázium P. Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch. Potom nasledovala v
eľká Vianočná bezplatná knižná burza v termíne od 9.-14.12.2013. a štvrtý krát si z našej ponuky mohli  dňa 17.12.2013 vybrať aj žiaci ZŠ J. A. Komenského Tvrdošovce.  Každý záujemca si mohol od nás odniesť knihy podľa svojho výberu.                                                                                            

Veľmi nás teší, že si v rámci tohoto projektu z našej ponuky našlo nových majiteľov
bezmála 1600 kníh. Od 1. novembra si záujemcovia naviac môžu
pravidelne vyberať knihy aj z nového knižného pultu na námestí Sv. Štefana č. 5
pri predajni Farby-lakov. 

 V budúcom roku chceme knihy ponúknuť aj v rámci okresu a u nás doma bude ponuka kníh zadarmo vždy sprevádzať každú našu akciu, ktorú budeme organizovať.

 

  

  

 

6.Kultúrne popoludnie

 OZ Lucerna predstavilo výstavu štyroch nadaných miestnych amatérskych umelcov. Bola to olejomaľba Márie Benkő, papierové pletenie Gizelli Kissovej, čierno-biela fotografia Františka Tótha, a figurálne pletenie z drôtu Zsolta Vangela. Po otvorení výstavy  nasledoval hudobný koncert, v rámci ktorého vystúpil so skladbami Vivaldiho, Bizeta a skupiny Led Zeppelin gitarový orchester pod vedením Františka Tótha a  dnes už člen Národného Divadla v Győri,  Vanya Róbert  so svojou partnerkou Verou Lőrincz. Všetci účinkujúci boli odmenený veľkým potleskom publika.

    

 

7.Finančná podpora

V roku 2013 OZ LUCERNA finančne podporilo vzdelávanie nadanej mládeže v celkovej výške 1 000 Eur pre štyri rodiny. Peňažné dary boli poskytnuté na podporu ďalšieho vzdelávania mladých a zakúpenie ich športového výstroja, úhrady školného a na zakúpenie zdravotníckej pomôcky. Okrem toho sme darovaním rádiomagnetofónu podporili Materskú škôlku na Hlbokej ulici.

 

 

Naše podujatia v tomto roku podporili a touto cestou OZ Lucerna zvlášť ďakuje, samospráve obce Tvrdošovce, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, PD Tvrdošovce, firmám Desing Net sro., Some Juh sro. Makostav sro. Stabil sro., Kaviarni Rozálka a ObFZ Nové Zámky. Za nezištnú pomoc a podporu naše poďakovanie tak isto patrí pani Ing. Rozálii Szabovej, pánovi Martinovi Vrabcovi, firme Grafity sro., reštaurácii Kelly a  Nadačnému fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.