Výročná správa 2011

Výročná správa  2011

V roku 2011 OZ LUCERNA finančne podporilo vzdelávanie nadanej mládeže v celkovej výške 1 250 Eur pre tri rodiny. Peňažné dary boli poskytnuté na podporu ďalšieho vzdelávania mladých a zakúpenie ich športového výstroja a oblečenia. Okrem toho sme hodnotnými vecnými cenami podporili celoštátne skautské stretnutie, ktoré organizoval náš  skautský oddiel S. Síka , ako aj slávnosť pri otvorení železničiarského parku na Novozámockej ceste.

Dňa 7.4.2011 sa  v  Nitre uskutočnilo prvé slávnostné odovzdávanie ocenení Zdravotník roku 2010. Na návrh OZ Lucerna sa jednou z ocenených  stala  aj Bc. Margita Geróová z Tvrdošoviec.  Toto krajské stretnutie zdravotníkov sa uskutočnilo pri príležitosti „Dňa zdravia“  a záštitu nad podujatím prevzal predseda NSK doc. Ing. Milan Belica PhD.

 

 

 

 

 

Dňa 16. 4. 2011 sme usporiadali prvý ročník futbalového turnaja starých pánov o Gyurekov pohár. Turnaj je špecifický tým, že je určený iba pre stále aktívnych futbalistov nad 40 rokov. Turnaj nesie meno futbalistov-bratov Gyurekovcov. Mladší z bratov, stredopoliar Štefan Gyurek bol prvým futbalistom Tvrdošoviec, ktorý nastúpil za reprezentáciu ČSSR (juniorskú) a vo federálnych prvoligových zápasoch v rokoch 1965 - 1971 odohral celkom 121 zápasov a strelil 16 gólov. Bol aj úspešným trénerom viacerých mužstiev, medzi inými trénoval aj A mužstvo Tvrdošoviec. Starší z bratov, František Gyurek bol tiež aktívnym hráčom TJ Družstevník Tvrdošovce a dlhé roky pomáhal ŠK ako funkcionár a člen realizačného týmu mužstva. V rámci turnaja sa uskutočnilo aj priateľské posedenie futbalových veteránov obce, na ktoré prijal pozvanie aj predseda ObFZ Nové Zámky Vojtech Brokeš. Pán Brokeš odovzdal Štefanovi Gyurekovi čestnú plaketu, za celoživotný prínos k rozvoju futbalu v obci a 15 pozvaným hosťom čestné uznania za príkladnú prácu na poli športu. Okrem toho OZ Lucerna udelilo 3 ceny futbalových veteránov v kategóriách hráč, funkcionár a dobrovoľník, ktoré získali Michal Bara, Vojtech Brokeš a Aladár Oláh. Futbalové zápolenia sa skončili nasledovne: 1. miestoTvrdošovce, 2. miesto Nové Zámky, 3. miesto Zemné.

 

 

 

Dňa 1. júna pri príležitosti MDD, OZ Lucerna v spolupráci s oboma ZŠ zorganizovalo branne-športovú súťaž pod názvom Cyklotour 2011. Žiaci-súťažiaci boli rozdelený do štvorčlenných družstiev a vytýčenú trasu o dl´žke 3,5 km museli absolvovať v časovom limite, bez cudzej pomoci. Na šiestich rôznych stanoviskách (streľba zo vzduchovky, zdravoveda - prvá pomoc, tri cyklistické zručnosti a orientácia v teréne), v katastri obce boli preverené ich orientačné, fyzické, ale aj vedomostné zručnosti. Na jednotlivých stanoviskách boli hodnotené družstvá ako celok, ale aj každé dieťa samostatne. Na najlepšie družstvá a jednotlivcov čakali v cieli zaujímavé knižné publikácie, medaile a poháre.

 

 

 

 

Dňa 7. júna sme zase podporili realizáciu detského predstavenia v materskej škôlke na Hlbokej ulici, ktoré sa stretlo so živým záujmom našich najmenších.

 

 

 

 

 

 

 

Druhý ročník prázdninového futbalového turnaja  bratov Móderovcov – Móder Cup 2011 sa uskutočnil od 3.7.2011 do 30.7.2011. V spolupráci s ObFZ v Nových Zámkoch sme dňa 9.júla 2011 usporiadali celodenný futbalový turnaj starších žiakov, ktorého sa zúčastnilo päť mužstiev. Mladý futbalisti z Komjatíc, Svodína, výberu ObFZ, Nových Zámkov a Tvrdošoviec odohrali na hlavnom ihrisku ŠK desať náročných stretnutí za veľmi pekného počasia. Druhá časť turnaja sa potom odohrala už tradične na multifunkčnom ihrisku Ladislava Módera v dobe od 15. júla do 30. júla. Aj tu medzi sebou v dvanástich dueloch počas šiestich hracích dní zápolilo päť  mužstiev. Tento rok naše pozvanie prijala pani Katarína Móderová, ktorá osobne odovzdala šťastným víťazom a oceneným hodnotné ceny. Naviac pani Katarína priniesla súťažiacim ukázať výťaznú medailu svojho manžela, ktorú vyhral v pamätnom finále PVP  v Bazileji, kedy Slovan Bratislava porazil FC Barcelona 3:2. K nahliadnutiu bol aj veľmi cenný rodinný fotoalbum a dres FC Barcelona č.3, ktorú si Ladislav Móder po zápase vymenil s hráčom Barcelony Eládiom Silvestrem.  V rámci turnaja sme naviac darovali ŠK Tvrdošovce dve sieťky na brány a zarámovali sme dres  Ladislava Módera. V spolupráci s ObFZ v N. Zámkoch už plánujeme budúci ročník s účasťou aspoň 6 – 8 mužstiev.

 

Projekt Močiar 2011 - Fotosúťaž na tému Poézia Gyulu Morvaya mojím objektívom sa uskutočnil od decembra 2010 do augusta 2011. Projektom sme chceli zapojiť našu mládež do miestneho bezplatného tvorivého projektu a využiť ich zručnosti a prácu s digitálnou fotografiou. Základným cieľom projektu bolo priblížiť širokej verejnosti osobnosť a zabudnutú básnickú tvorbu nášho jediného spisovateľa a etnografa Gyulu Morvaya. Zároveň sme chceli vtiahnuť do jeho tvorby našú mládež a primäť ju k vizuálnemu stvárneniu jeho básní súčasným moderným výrazovým prostriedkom – digitálnou fotografiou. Najúspešnejším účastníkom projektu sme zároveň ponúkli možnosť prezentácie ich fotiek vrámci výstavy a v novom kalendári pre rok 2012. Za týmto účelom sme s dostatočným časovým predstihom tento náš zámer odprezentovali na oboch našich základných školách a výzvu sme sprístupnili aj na internete a facebooku.   Každý autor mohol do súťaže odovzdať fotografie, ktoré boli inšpirované vybranými 12 básňami pána Morvaya. Do uzávierky súťaže bolo nakoniec odovzdaných celkom 72 fotografií. Nezávisle  na sebe všetky fotografie posúdil profesionálny fotograf, výtvarníčka a členovia vedenia OZ Lucerna. Na základe súťažných kritérií a s prihliadnutím k jednotlivým odporúčaniam boli pri konečnom vyhodnotení vybrané fotografie pre dve verzie kalendára. Vedenie OZ Lucerna nakoniec pre veľkú finančnú náročnosť tlače takéhoto originálneho a limitovaného počtu kalendára  rozhodlo o vytlačení len jej jednej verzie, ktorého konečná výtvarná podoba nesie rukopis Angeliky Vanekovej. Verejná prezentácia kalendára sa prvý krát uskutočnila na vianočnom koncerte OZ Lucerna.

 

 

 

V spolupráci s Klubom dôchodcov a ZO ZPCCH a SZPT sme  v Obecnom dome na prízemí  uskutočnil verejný "Vianočný" kultúrny program. OZ Lucerna ju venovalo členom oboch miestnych organizácií, za ich prínos pre rozvoj kultúrno-spoločenského komunitného života v obci. V rámci programu vystúpili so svojím bohatým repertoárom Erika Benczeová a umelci z Maďarska. V prvom rade to bol náš rodák Róbert Vanya so svojou partnerkou Verou Lőrinczovou a nestarnúci Tamás Alex so svojimi evergreenmi. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Vernisáž začínajúcich mladých umelcov v ROS Nové Zámky.

 

 

 

Dňa 19.12.2011 sme v priestoroch ROS v Nových Zámkoch  zrealizovali výstavu z tvorby troch našich začínajúcich mladých umelcov Miriam Schniererovej, Tea Sprocka a Petra Csányiho. Na výstave, ktorá potrvá do konca januára 2012 sa Miram Schniererová prezentuje svojou maľbou, Teo Sprock fotografickou a Peter Csányi grafickou tvorbou. Aj týmto počinom chceme na poli kultúry podporiť našu sice ešte študujúcu, no určite nadanú mládež v ďaľšom rozvýjaní jej zručností a talentu.

 

 

V rámci projektu Darujte Vianoce sme v mesiaci december ešte darovali 2 ks PC. Prvú počítačovú  zostavu obdržala rodina Stojkova a  druhú obdržali do svojej klubovne ZO Klubu dôchodcov a ZO ZPCCH a SZPT.

V roku 2011 sme získali finančnú podporu od: Nadácie slovenskej sporiteľne, VÚC Nitra, obce Tvrdošovce,  PD Tvrdošovce, Desing,Net s.r.o., Kataríny Lanczovej,  Stabil s.r.o., Kaviarne  U Rozálky a Stavmat s.r.o.