Výročná správa 2012

V roku 2012 OZ LUCERNA finančne podporilo vzdelávanie nadanej mládeže v celkovej

výške 1 000 Eur pre tri rodiny. Peňažné dary boli poskytnuté na podporu ďalšieho vzdelávania

mladých a zakúpenie ich športového výstroja, úhrady školného a na zakúpenie zdravotníckej

pomôcky. Okrem toho sme vecnými cenami podporili Materskú škôlku na Hlbokej ulici.

 

MDD

Pri príležitosti MDD sme dňa 26.5.2012 sa za veľmi pekného počasia uskutočnili na Jazere Bara –

tó prvé detské rybárske preteky. Spomedzi 25 súťažiacich sa na 1. mieste umiestnil Richard Vanya,

2 a 3.. miesto obsadili súrodenci József a Mário Karvaiovci. Okrem nich sme ocenili výsledky a

snahu ďalších 10 účastníkov pretekov.

 

 

Móder Cup 2012

Tretí ročník prázdninového futbalového turnaja bratov Móderovcov – Móder Cup 2012 sa uskutočnil dňa 7.7.

2012. Mladý futbalisti z Palárikova, Šurian, Svodína, výberu ObFZ Nových Zámkov, výberu

ObFZ Komárno a Tvrdošoviec odohrali na hlavnom ihrisku ŠK Tvrdošovce spolu deväť náročných

stretnutí. Tento rok naše pozvanie prijali a turnaja sa osobne zúčastnili pán Jozef Móder aj pani

Katarína Móderová. Obaja potom spoločne odovzdali šťastným víťazom a oceneným hodnotné

ceny. Pre záujemcov bol opäť k nahliadnutiu aj veľmi cenný dres FC Barcelona č.3, ktorý si

Ladislav Móder po víťazom zápase PVP roku 1969 v Bazileji vymenil s hráčom Barcelony Eládiom

Silvestrem. V tomto ročníku sme zásadne zmenili doterajší charakter turnaja. Oproti minulosti

sme upustili od organizovania turnaja zvlášť pre mužskú a žiacku kategóriu. Po skúsenostiach z

predošlých ročníkov sme sa rozhodli do budúcna podporovať výhradne iba našu mládež a aktívnym

športovaním zabezpečiť pre nich zmysluplnú voľno časovú aktivitu počas letných prázdnin.

Osvedčilo sa nám aj zaradenie ceny Fair play, lebo nám výrazne klesol počet faulov a zvýšila sa

aj divácka návštevnosť. V rámci turnaja OZ Lucerna iniciovala stretnutie a udelili aj ceny pre

futbalových veteránov obce.

 

 

Zdravá turistika

V mesiaci júl až október sme v spolupráci s našimi ZŠ a ZO ŽPCCH a SZTP uskutočnili

turisticky – poznávacie výlety do Múzea v Bojnej, Apponyiovskej knižnice - kaštieľa v Oponiciach,

Múzea Forgáčovcov v Jelenci, Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, na zámok v Topoľčiankach, na

Duchonku, Topoľčiansky hrad, synagógu v Šuranoch a Tekovské múzeum na Levickom hrade.

Žiaci našich základných škôl, ako aj členovia Klubu dôchodcov a ZO ŽPCCH a SZTP boli milo

prekvapený, koľko zaujímavých a vzácnych pamiatok je v našom bezprostrednom okolí a v širšom

regióne Nitrianskeho kraja. OZ Lucerna bude v týchto aktivitách aj v budúcom roku pokračovať

náročnejšími turistickým „výšlapmi“ do kopcov nášho kraja.

 

 

 

Zájazd do Ostrihomu a Štúrova

Dňa 14. októbra sme uskutočnili celodenný autobusový zájazd do Ostrihomu a Štúrova. Po

zaujímavom výklade sa nám v krypte Ostrihomskej baziliky podarilo nájsť posledné miesto

odpočinku vdp. Dr. Gyulu Machovicha, ktorý pôsobil aj v našej obci a neskôr sa stal ostrihomským

kanonikom a notárom. Po svätej omši a individuálnej prehliadke baziliky sme stihli ešte navštíviť

aj posledný deň Štúrovského jarmoku a po nevyhnutných nákupoch sme sa stihli včas vrátili aj

domov.

 

 

Séria zdravotníckych prednášok pre seniorov

 

Rok 2012 bol rokom seniorov a preto OZ

Lucerna v spolupráci so sociálnou komisiou pri obecnom úrade, Klubom dôchodcov a Základnou

organizáciou zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a slovenského zväzu zdravotne

postihnutých usporiadalo v rámci svojho spoločného projektu „Aktívna a farebná jeseň života“

sériu troch verejných prednášok. Prvá sa uskutočnila dňa 24.4.2012 na tému "Choroby našej doby"

a prednášajúcim bol MUDr. Zoltán Borbély. Druhá prednáška sa uskutočnila dňa 5.6.2012 na

tému "Vyšetrenie očí neznamená len predpis okuliarov a Choroby čreva a prevencia nádorov".

Prednášajúcimi boli MUDr. Salgová Andrea a MUDr. Salgo Peter. Nakoniec dňa 27.9.2012, sa

uskutoční tretia prednáška na tému "Bunková imunita, liečebné programy Avera a zdravotné

a kozmetické produkty z Mŕtveho mora". Prednášajúcimi boli Bc. Iveta Miklášová a konateľ

spoločnosti Avera sro. Peter Bédi. Zároveň 13 vylosovaní účastníci prednášky boli bezplatne

vyšetrený na Biofotonickom skeneri, traja si odniesli produkty ZOAR podľa vlastného výberu a

traja obdržali šesť voľných vstupeniek na 5. veľtrh zdravého životného štýlu a ezoteriky v Incheba

expo Bratislava.

 

 

Prezentácia knihy, viacročného kalendára a verejný koncert

Dňa 3.11.2012 sme uskutočnili verejnú prezentáciu svojej propagačnej publikácie o obci s

názvom „Tvrdošovce na starých pohľadniciach a fotografiách.“ Bezmála 60 známych aj menej

známych fotografií, doplnených slovenským, maďarským a anglickým sprievodným textom tu

dokumentuje a propaguje našu obec vo forme viacročného kalendára. Na 12 stranách samotného

kalendára je zverejnených aj 36 rôznych podôb názvov obce od jej prvej písomnej zmienky roku

1221 až dodnes.Textovú a obrazovú časť kalendára - publikácie zostavil František Buda, preklad

Michal Bara a konečná výtvarná podoba nesie rukopis Angeliky Vanekovej. Kalendár bol vydaný

v náklade 300 kusov a výťažok z jeho predaja použije OZ Lucerna na spolu-financovanie svojich

budúcoročných aktivít a podporu nadanej mládeže.

 

Knižná novinka Dejiny Rímskokatolíckej cirkvi z edície Črepiny z histórie Tvrdošoviec vychádza

súčasne v slovensko – maďarskej mutácii. Na 88 stranách a v 16 podkapitolách kniha mapuje

cirkevné dejiny obce od najstarších čias až po dnes. Podrobnú topografiu kostola, pohrebísk a

kresťanských cintorínov dopĺňajú kultúrne, školské a osvetové aktivity rímskokatolíckej cirkvi,

vrátane činnosti jej spolkov a združení. Zároveň od všeobecných cirkevných dejín, cirkevných

budov, knižníc, kaplniek, votívnych krížov, tu nájdeme aj informácie o Ispite, kauze kaplan

Petro a všetky historické pečiatky miestneho farského úradu. Knihu uzatvára menný zoznam

všetkých duchovných, rádových sestier, kantorov a životopisy deviatich významných cirkevných

osobností, ktorí počas stáročí pôsobili v obci. Publikácia je doplnená bohatým fotografickým

materiálom a v jej prílohe sa okrem iných zaujímavostí vyníma u nás prvý krát publikovaný

miestny „bosorácky súdny proces z roku 1654.“ Zvláštnym bonusom pri knižnej prezentácii bola

anekdota o tvrdošovskom farárovi zo súhrnného diela Bélu Tótha „A magyar anekdótakincs“. Tá

má formu knižnej záložky a je dostupná iba v limitovanom počte 30 kusov. Kniha je určite pekným

darčekom k blížiacim sa Vianociam pre mladých aj starších, i keď je apriori určená predovšetkým

pre miestnych lokálpatriotov a záujemcov o históriu a kultúrne dedičstvo obce.

 

 

 

V rámci kultúrneho programu vystúpili so svojím bohatým hudobným repertoárom Erika

Benczeová, Sofia Racová, Szitka Mária, Tímea Budová, Vera Lőrincz, František Tóth, Róbert

Vanya a po vlaňajšom úspešnom vystúpení aj nestarnúci Alex Tamás so svojimi evergreenmi.

 

Počítačový kurz pre seniorov.

V mesiaci november sme v spolupráci so ZŠ K. Szemerényiho zorganizovali spoločný bezplatný

kurz základnej počítačovej gramotnosti pre seniorov obce. Kurzu sa zúčastnilo 9 záujemcov z

radov našich dôchodcov. V rámci projektu Darujte Vianoce sme v mesiaci december ešte darovali

oprávneným príjemcom 2 ks PC zostáv.

 

Na rok 2013 sme sa zapojili svojimi žiadosťami celkom do 10 grantových výziev a projektov.

Roku 2012 sme získali finančnú podporu od: obce Tvrdošovce, Nadácie slovenskej sporiteľne,

Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru športu a kultúry a PD Tvrdošovce. Za osobitnú

podporu OZ Lucerna zvlášť ďakuje sponzorom- firmám, Some Juh sro., Makostav sro., Desing,Net

 

s.r.o., Stabil s.r.o., Kaviarne U Rozálky, Stavmat s.r.o., Reštaurácii Kelly, Kataríne Lanczovej,

Józsefovi Karvaimu a Józsefovi Mészárosovi, ako aj dobrovoľníkom Petrovi Benczemu,

Gabrielovi Bratovi, Fridrichovi Horáčekovi, Júliusovi Zahradníkovi a Štefanovi Budovi.