Tvrdošovce /Tardoskedd 1945 - 1949

Spomienková slávnosť a výstava Tardoskedd / Tvrdošovce 1945 - 1949 ktorú pripravilo a

zorganizovalo OZ Lucerna Tvrdošovce pri príležitosti 70. výročia vysídlenia obyvateľov obce, sa

nezamerala len na utrpenie a príkoria Maďarov v našej obci, ale komplexne predstavuje udalosti a deje,

ktoré sa v rozmedzí rokov 1945-1949 udiali v povojnovom Československu a mali priamy dopad na

všetkých obyvateľov Tvrdošoviec bez rozdielu ich národnosti a vierovyznania. Či to už bolo ľudové

súdnictvo, reslovakizácia, vnútorná kolonizácia, dobrovoľné vysťahovanie a nútené vysídlenie Maďarov,

repatriácia Slovákov z Maďarska, činnosť Spojených národov pre pomoc a obnovu, aktivity

československej armády a štátnej bezpečnosti, ako aj prenasledovanie našich farárov a rádových sestier.

Samotná výstava vychádza z dlhoročného výskumu v domácich aj zahraničných archívoch a súkromných

zbierkach, ktoré boli odborne posúdené pani PhDr. Katarínou Vadkerty Csc. Jedinečnosť jej obsahu

naviac spočíva v tom, že sa opiera a prezentuje všetky udalosti na fotografiách a dokumentoch ktoré sú

vyslovene späté s našou obcou a jej občanmi, čo sa doposiaľ nikde a nikomu v takom rozsahu nepodarilo.

Jednotlivé témy sú spracované v ucelených blokoch a sú prezentované v slovenskom, maďarskom a

anglickom jazyku. Bonusom projektu je spracovanie a predstavenie migračnej mapy obce a imitácie

železničného vagóna v ktorom boli štátnou mocou vykonané všetky vysídlenia, presídlenia a repatriácie.

Knižná publikácia, ktorá podrobnejšie približi v slovenskom a maďarskom jazyku celú problematiku sa

už pripravuje do tlače a pravdepodobne v mesiaci január, alebo pri príležitosti druhej inštalácie výstavy

bude predstavená aj širokej verejnosti.

 

 

Samotnej spomienkovej slávnosti predchádzalo kladenie vencov starostov družobných obcí pri pamätnej

tabuli vysídlenia obyvateľov obce. Pri príchode každý návštevník a účastník obdržal od členov OZ

Lucerna ako pozornosť malý kalendár pre rok 2018 s logom podujatia.

  

Účastníkov z Maďarska aj domova

privítala a celým programom sprevádzala PaeDr. Tímea Benkő. Ako prvá vystúpila so svojou odbornou

prednáškou PhDr. Katarína Vadkerty Csc, na ktorú nadviazala pani Magdaléna Csomó, priama účastníčka

násilného vysídlenia do Čiech. Následne pani Magdaléna Birkus predniesla doposiaľ nepublikovanú

báseň pána Károlya Birkusa „Deportálás“. Kultúrny program ukončila svojim vystúpením slečna Erika

Bencze, ktorá v premiére predstavila tri pesničky so svojho debutového CD, ktoré bude k dostaniu už v

mesiaci december. Po programe boli dobrovolníkom, ktorí sa najviac pričinili o zdarný priebeh akcie a

pozvaným hosťom a účastníkom vysídlení, odovzdané pamätné listy a vecné dary.

 

OZ Lucerna taktiež v

duchu propagácie a prezentácie našich nadaných mladých umelcov s veľkou radosťou a úspechom

predstavila v ďalšej premiére a sprievodnej akcii, aj doposiaľ mnohým neznámu amatérsku fotografku,

slečnu Júliu Mészarošovú. Júlia je žiačkou druhého ročníka Súkromnej umeleckej strednej školy dizajnu

v Nitre a prezentovala sa so svojou samostatnou fotografickou výstavou „Hra so svetlom.“ Obe výstavy

budú prístupné verejnosti na poschodí obecného domu v priebehu mesiaca november.

OZ Lucerna ďakuje sponzorom a podporovateľom tohto nášho náročného komunitného projektu za ich

finančnú a materiálnu pomoc.

  

 

2017. november 11-én, a Lucerna Polgári Társulás által a kitelepítések 70. évfordulójára rendezett

egyedülálló kiállítás és emlékünnepség – Tardoskedd 1945–1949 címmel – nemcsak a község magyar

lakosságának szenvedéseire és a rajtuk esett, ellenük elkövetett jogtalanságokra és sérelmekre hívta fel a

figyelmet, hanem átfogó módon mutatta be az 1945–1949 közötti évek történéseit, a háború utáni első

békeévek Csehszlovákiájában lezajlott szégyenteljes és ambivalens eseményeket, amelyek gyakorlatilag

Tardoskedd község minden lakosára hatással voltak – nemzetiségükre és vallásukra való tekintet nélkül: a

reszlovakizáció, belső telepítések, a magyarok kitelepítése, az erőszakos áttelepítések, lakosságcsere, a

magyarországi szlovákok hazatelepítése, a népbíróságok, a csehszlovák hadsereg és a nemzetbiztonsági

szolgálat tevékenysége, a község papjainak és rendi nővéreinek üldözése, vagy akár az Egyesült

Nemzetek Szervezetének segélyező akciói.

 

A Faluház emeleti nagytermében bemutatott, páratlanul

egyedi módon megtervezett és létrehozott kiállítás sok év kutatómunkájának eredménye és elsősorban

Buda Ferenc mérnök érdeme, aki kivételesen újszerűen, ám azokat a nyomasztóan nehéz éveket és

történéseket döbbenetesen valósághű és kifejező módon tárta a közönség elé. A hazai és külföldi

archívumokból és magángyűjteményekből származó adatokat és az egész anyagot szakmai szempontból

dr. Vadkerty Katalin kandidátus, történész véleményezte és bírálta el. A kiállítás egyedisége abban rejlik,

hogy a fotográfiák és dokumentumok által bemutatott események kimondottan Tardoskeddhez és a

tardoskeddi emberekhez kötődnek. Ilyen módon és terjedelemben ez még soha, sehol, senkinek nem

sikerült. Az egyes, különálló blokkokban feldolgozott témákat a kiállítás három nyelven – magyarul,

szlovákul és angolul – mutatja be. A projekt egyik különlegessége a község migrációs térképe és

legmegrendítőbb „látványossága” az a speciális marhavagon-utánzat, amilyenekben annak idején az

államhatalom könyörtelenül végrehajtotta az összes kitelepítést, áttelepítést, deportációt, repatriációt.

Az akkori eseményeket bemutató szlovák és magyar nyelvű könyvpublikáció valószínűleg a jövő év

januárjában, illetve a kiállítás második bemutatójának idején jelenik meg. Az emlékünnepség előtt

Tardoskedd polgármestere, Tóth Marián, Bonyhád polgármester asszonya, Filóné Ferencz Ibolya és

Környe község polgármestere, Beke László megkoszorúzták a kitelepítettek emléktábláját. A Lucerna PT

tagjai az esemény minden résztvevőjét érkezéskor egy 2018-as évre szóló, a kiállítás logójával ellátott

Lucerna-zsebnaptárral ajándékozták meg.

 

 

A magyarországi és hazai vendégeket dr. Benkő Tímea üdvözölte, aki egyben a rendezvény

háziasszonyaként az egész műsort vezette és konferálta. Elsőként a korszak legavatottabb ismerője és

szakértője, dr. Vadkerty Katalin történész asszony lépett a színpadra. Tartalmas szakmai előadását

érdeklődéssel hallgatta a közönség. Majd Csomó Magda nyugdíjas pedagógus emlékezése következett,

aki szüleivel együtt annak idején maga is átélte a Csehországba való kitelepítést. A rövid kultúrműsorban

Birkus Magda egy akkori tardoskeddi kitelepített, Birkus Károly: Deportálás című keservesen szívszorító,

eddig még soha nem publikált versét adta elő. A kultúrműsort Bencze Erika fellépése zárta. A rendkívül

tehetséges, csodálatos hangú ifjú tardoskeddi énekesnő decemberben megjelenő bemutatkozó CD-jéről

adott elő három dalt, gitáron kísérve önmagát. A végén a meghívott vendégek, a kitelepítések még élő

elszenvedői, és azok, akit a leginkább hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához, emléklapot és

ajándékot kaptak. A Lucerna PT az emlékműsor kísérőprogramja keretében – már hagyományosan –

ismét bemutatott egy tehetséges tardoskeddi fiatalt. A Faluház emeleti galériájában most Mészáros Júlia,

az ifjú (ma még) amatőr fotós képeiből nyílt kiállítás Játék a fénnyel címmel. Julcsi a nyitrai Magán

Művészeti Középiskola másodikos diákja. A rendkívül tehetséges, jószemű fotóslány „tüzes-fényes”

felvételei magával ragadóan szépek.

 

 

 

Mindkét kiállítás november végéig tekinthető meg a Faluház emeletén.

A Lucerna PT őszinte köszönetét fejezi ki a szponzoroknak, támogatóknak és mindenkinek, aki bármilyen

módon – pénzügyi vagy gyakorlati segítséggel – hozzájárult ennek az igényes projektnek a létrejöttéhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

Menný zoznam občanov obce s osobnou pozvánkou:

Vadkerty Katalin, Vanya Zsuzsanna, Vanya Otília, Csomó Magdolna Birkus Magdolna, Berta

Katalin, Kolozsiné Gergely Cecília, Benkő Lajos, Bara Mihály Gabriel Fujas

1 Balogh Anna  

2 Balogh Vince 

3 Birkus Mária 

4 Csomó Magda 

5 Kavčiaková Ema 

6 Bencze Éva 

7 Mikóczy Magda 

8 Szabó Valéria 

9 Dózsa Teréz 

10 Bízik Márta 

11 Borbély Mária 

12 Borbély Zsuzsanna

13 Szikora Irén 

14 Bíróczi Pál 

15 Mojzes Erzsébet 

16 Fekete Irén 

17 Móder Katalin 

18 Labai Károly 

19 Mojzes Zsuzsanna 

20 Vanya Ferenc

21 Csányi Vilma 

22 Balogh Mária 

23 Takács Irén 

24 Brenkus Mária 

25 Tóth Zsuzsanna 

26 Nemesi Irén 

27 Szabó Mária 

28 Csányi Gyula

29 Benkő Jozsef 

30 Buják Vince 

31 Tóth Gyula 

32 Tóth László 

33 Buják József

34 Mészáros Károly

35 Mészáros Antal 

36 Vanya Pál 

37 Bédi István 

38 Szpevák Izabella 

39 Vanya László 

40 Balogh László 

41 Balogh Ferenc 

42 Balogh József 

43 Csányi István 

44 Csikós Irén 

45 Škuliba Teréz 

46 Tóth Anna 

47 Dózsa Margit 

48 Mészáros Mária 

49 Borbely Ferenc 

50 Ludas István 

60 Szabó Monika 

61 Vanya Ladislav 

62 Szlávik Magda 

63 Simek Erzsébet 

64 Vanya Rudolf 

65 Csanda István 

66 Bíróczi Miklós 

67 Bíróczi István

68 Csabai Štefan 

69 Borbélyová Irena

70 Takácsová Rozália 

71 Ladics Károly 

72 Ladics Gyula

73 Ladics Pál 

74 Ladics Vince 

75 Marsovszky 

76 Major Károly 

77 Marsovszky Gyula 

78 Mészáros Károly 

79 Csányi František 

80 Skulec Mária 

81 Csikós Margit 

82 Tóth Mária 

83 Mojzes Zsuzsanna 

84 Szikora László 

85 Kurucz Julianna 

86 Ferencz Károlyné 

87 Erl Andrásné

88 Bogyó Antal 

89 Tóth József

90 Vanya László 

91 Szőgyényi Zoltán

92 Bugyik Gyuláné

93 Hoffart Györgyné

94 Vanya István Sándor