Hlavná stránka

AKTUÁLNE DIANIE S FOTODOKUMENTÁCIOU A VŠETKY TOHTOROČNÉ AKCIE ZDRUŽENIA NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKOVSKOM PROFILE LUCERNA TVRDOSOVCE

 

PODPORTE ČINNOSŤ OZ LUCERNA AJ V ROKU 2018

V roku 2017 sme použili 2% z Vašich daní na:

- Gyurekov žiacky futbalový turnaj našich ZŠ,


- Detské rybárske preteky a brannú súťaž,


- Móder cup prázdninový mládežnícky futbalový turnaj,

- Finančná podpora MŠ Hlboká a peňažitý dar na liečenie maloletého KCs.,


- Výstava Výmena obyvateľstva Tardoskedd – Tvrdošovce 1945-1949,


- Poskytli sme zánovné PC súpravy pre oprávnené osoby na základe obdržaných podnetov,


- Dve knižné burzy.


Okrem toho sme realizovali aj výlety pre ZO ZTP, hrad Červený Kameň, Ostrihom a Mojmírovce a spolupodieľame sa na spomienkovej slávnosti k ucteniu pamiatky obetí svetových vojen v obci.

VĎAKA VAŠEJ A PODPORE SPONZOROV BOLI VŠETKY ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE AKCIE OZ LUCERNA (s výnimkou výletov) PRE MLÁDEŽ A VEREJNOSŤ BEZPLATNÉ!!!

V ROKU 2018 S VAŠOU PODPOROU P L Á N U J E M E
 DVA VEĽKÉ MEZDINÁRODNÉ PROJEKTY!!!!

1./ 9.ročník MÓDER CUP- u, s účasťou 10-8 mužstiev a v premiére s prvoligovými družstvami zo SR a MR. Termín: - 23.6.2018

2./ Realizovanie putovnej výstavy "Výmena obyvateľstva a Tvrdošovce v rokoch 1945 - 1949" so záštitou pani Katalin Vadkerty s prezentáciou mladých umelcov a obce.

Termín: 15.-25.1. 2018 Dvory nad Žitavou, 10.-30.3.2018 Kornye, neupresnený dátum

Bonyhád, Bratislava. 
(V roku 2018 si pripomenieme 70. výročie násilného vysídľovania našich občanov do Maďarska.)

Okrem toho sa uskutočnia tradičné akcie:

- Gyurekov futbalový turnaj pre ZŠ,

- Detské rybárske preteky a branná súťaž k MDD,

- Zberateľské a knižné burzy,


- Relaxačný - poznávací zájazd pre ZO ZŤP,


- Turistický výšlap na hrad Jelenec a Oponice,

- Výlet Ostrihom - Štúrovo (trhy Šimona a Júdu),


- Dvoj-jazyčná knižná publikácia k výstave Tvrdošovce-Tatdoskedd 1945 - 1949,


- Výroba propagačných predmetov spojených s Tvrdošovcami.


Buďme hrdý lokálpatrioti a podporujme aktivity v obci pre Tvrdošovce a našich občanov!

VĎAKA VAŠEJ PODPORE BUDÚ VŠETKY ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE AKCIE OZ Lucerna Tvrdošovce NAĎALEJ BEZPLATNÉ!!!